• Home
 • Posts RSS
 • Comments RSS
 • Edit
 • RibA

  Monday, January 17, 2011
  1. Maksud Riba’.
  - Pada bahasa ialah bertambah atau subur.
  - Pada Syarak ialah aqad bagi sesuatu pertukaran barang-barang yang tertentu tetapi tidak diketahui persamaannya menurut kiraan syarak ketika aqad atau diketahui persamaannya dengan menggunakan kedua-dua pertukaran itu atau salah satu dari keduanya.

  2. Riba’ terbahagi kepada tiga bahagian :-
  a) Riba’ Al-Fadhl – riba yang dibayar lebih pada satu pihak yang menukarkan barang.
  Contohnya : Satu kilo beras mahsuri ditukar dengan satu kilo beras yang lain ( berlainan kualiti dan jenis ).

  b) Riba’ Al-Yad - riba’ yang dibayar lebih kerana tidak diterima dalam majlis aqad jualbeli.
  Contohnya : Seseorang yang beraqad sebanyak RM 100.00 tetapi
  apabila diluar aqad dibayar RM 105.00.

  c) Riba’ Al-Nasi’ah – riba’ yang dibayar lebih kerana dilewatkan pembayarannya.
  Contohnya : Pinjaman sebanyak RM 100.00 maka dibayar balik
  RM 120.00

  3. Dalil-dalil pengharaman riba’
  - Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
  “Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba’. ”
  ( Surah Al – Baqarah – Ayat 275 )

  - Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
  “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan riba’ yang berganda-ganda dan takutlah kamu kepada Allah s.w.t mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan.”
  (Surah Ali Imran – Ayat 130)

  - Sabda Rasullah s.a.w yang bermaksud :
  “Allah s.w.t telah melaknatkan orang yang makan riba’ orang yang berwakil padanya dan jurutulisnya dan saksi-saksinya dan mereka berkata mereka itu sama sahaja. “
  (Riwayat Muslim)

  4. Hikmah diharamkan riba’

  - Riba adalah merupakan satu penindasan dan pemerasan terhadap orang-orang miskin kerana yang miskin bertambah miskin, fikirannya bertambah bimbang kerana memikirkan tentang bagaimana hendak membayar hutangnya yang sentiasa bertambah bunganya bila lambat dibayar.
  - Pihak yang memakan riba’ akan bertambah kaya dan senang.
  - Riba’ akan mendorong pemakannya hidup senang-lenang tanpa bekerja dan berusaha sedangkan Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dan bekerja.
  - Riba boleh merenggangkan merosakkan perhubungan di antara orang kaya pemakan riba’ dengan orang miskin seterusnya akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan negara timbullah di sana-sini rompakan, pembunuhan dan sebagainya.

  5. Syarat-syarat penjualan barang-barang untuk mengelakkan riba’ :-
  - Barang yang sama jenis:-
  a) Hendaklah sama sukatan atau timbangan keduanya.
  b) Hendaklah sama dengan tunai.
  c) Hendaklah berterimaan di dalam majlis aqad.

  - Barang yang tidak sama jenis:-
  a) hendaklah dengan tunai.
  b) hendaklah berterimaan di dalam majlis aqad.
  6. Jika barang pertukaran itu berlainan jenis seperti beras dan wang dan sebagainya tidak dikenakan apa-apa syarat dan boleh dijualbeli sebagaimana dalam persetujuan antara kedua pihak.

  ( Rujukan Kitab - Kitab Matla’al Badrain – Syeikh Daud Fattani )

  0 comments:

  Post a Comment