• Home
 • Posts RSS
 • Comments RSS
 • Edit
 • Pernikahan

  Monday, January 17, 2011
  1. Takrif Nikah :
  i) Dari segi bahasa : Ikatan atau simpulan.
  ii) Dari segi istilah Syarak : Suatu Ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan serta bertolong-tolong di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan mahram.

  2. Perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. dan digalakkan di dalam Islam serta dituntut oleh Hukum Syarak, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
  " Nikah itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang benci sunnahku maka sesungguhnya ia bukan dari golonganku ". ( Riwayat Ibnu Majah )
  3. Dalil yang menunjukkan bahawa perkahwinan itu dituntut oleh syarak adalah seperti berikut :
  • Dalil dari Al-Quran yang bermaksud :

   "Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil( di antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah dengan seorang sahaja". ( Surah An - Nisaa' - Ayat 3 )

  • Dalil dari As-sunnah yang bermaksud:

   "Wahai pemuda-pemuda, sesiapa yang mampu di antara kamu (mempunyai belanja serta keinginan) hendak berkahwin, hendaklah ia kahwin, kerana sesungguhnya perkahwinan itu akan memejamkan matanya (terhadap orang yang tidak halal dilihatnya) dan terkawal kehormatannya dan sesiapa yang tidak mampu berkahwin hendaklah ia berpuasa, bahawa puasa itu menjadi benteng". ( Riwayat Muslim )


  • Dari Ijmak Ulama : Semua ulama sepakat mengatakan bahawa hukum perkahwinan itu adalah dituntut oleh Hukum Syarak. 4. Hukum berkahwin itu ada empat :
   1. Wajib - Orang yang cukup belanja dan tidak dapat menahan nafsunya.
   2. Sunat - Orang yang cukup belanja dan ingin berkahwin.
   3. Makruh - Orang yang cukup belanja tetapi tiada keinginan berkahwin.
   4. Haram - Orang yang yakin tidak dapat melaksanakan tanggungjawab.

   5. Rukun-rukun nikah :
   1. Lelaki yang bakal menjadi suami.
   2. Perempuan yang bakal menjadi isteri.
   3. Wali yang adil
   4. Dua orang saksi yang adil
   5. Ijab dan Qabul (Tawaran dan Penerimaan)

   6. Syarat-syarat lelaki bakal suami :
   1. Beragama Islam
   2. Tidak berihram haji atau umrah
   3. Lelaki tertentu
   4. Belum mempunyai empat isteri
   5. Dengan kerelaan diri sendiri bukan paksaan
   6. Seorang lelaki (bukan khunsa musykil)

   7. Syarat-syarat perempuan bakal isteri :
   1. Beragama Islam.
   2. Perempuan yang tertentu.
   3. Bukan Mahram kepada lelaki yang bakal menjadi suaminya
   4. Bukan isteri orang dan tidak di dalam eddah orang lain.
   5. Tidak berihram haji atau umrah.

   8. Syarat-syarat wali :
   1. Beragama Islam.
   2. Seorang lelaki.
   3. Baligh.
   4. Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan.
   5. Tidak berihram haji atau umrah.
   6. Orang yang adil ( tidak fasiq ).
   7. Seorang yang sempurna akalnya.

   9. Syarat-syarat saksi :
   1. Bilangannya tidak kurang daripada dua orang.
   2. Beragama Islam.
   3. Berakal
   4. Baligh
   5. Lelaki.
   6. Sejahtera pancaindera (boleh melihat, mendengar, bertutur). 7. Memahami isi-isi kandungan lafaz ijab dan qabul.
   8. Orang yang adil (tidak fasiq)

   10. Sighah Ijab:
   1. Sighah ijab hendaklah digunakan lafaz nikah atau dengan terjemahan daripada dua lafaz itu dalam apa jua bahasa.
   2. Lafaz ijab boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya.
   Contohnya : "Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Fatimah bte Abdullah / berwakilkan wali bapanya kepadaku dengan maskahwinnya RM 40.00 tunai ".
   Sighah Qabul : Iaitu upacara penerimaan daripada lelaki sendiri ataupun wakilnya setelah selesai sighah ijab dengan tidak diselangi oleh apa-apa perkataan asing atau masa yang panjang.
   Contohnya : "Aku terima nikah Fatimah bte Abdullah dengan maskahwinnya RM 40.00 tunai " .
   11. Tanggungjawab suami kepada isteri :
   1. Pemberian maskahwin.
   2. Pemberian nafkah.
   3. Berkelakuan baik.
   4. Memberi bimbingan.
   5. Menjaga kehormatan isteri.
   6. Memberi layanan zahir dan batin.
   7. Melakukan keadilan sekiranya berpoligami.

   12. Tanggungjawab isteri kepada suami :
   1. Wajib taat kepada suaminya.
   2. Wajib tinggal di rumah yang dietapkan oleh suaminya.
   3. Wajib menjaga kehormatan dirinya.
   4. Wajib menjaga rumahtangganya.
   5. Tidak menolak panggilan suami jika dipanggil ke tempat tidur.

   13. Tanggungjawab bersama suami dan isteri :
   1. Halal pergaulan sebagai suami-isteri.
   2. Suci benih keturunan.
   3. Wujud hak pusaka-mempusakai di antara keduanya.
   4. Sah taraf anak (keturunan) kepada suami.
   5. Kewajipan keduanya berlaku dalam pergaulan.
   6. Bermesyuarat dan berbincang di dalam hal ehwal rumahtangga.
   7. Berlaku adil di dalam segala bentuk kehidupan.

   Sumber Rujukan :
   1. Fiqh Imam As-Syafie - Hj. Idris bin Ahmad .
   2. Ringkasan Munakahat - Ibnu Rahmat .

  0 comments:

  Post a Comment